Kontakt

Nájdete nás na Slovnaftskej ulici v modrej budove vedľa areálu Intrans a.s. (kontajnerové prekladisko Lúčna 2) v smere z mesta k Slovnaftu za Lukoil a svetelnou križovatkou do ľava, ale ešte pred kolajnicami a v smere od Slovnaftu do mesta, hneď za kolajnicami do prava. Vedľa nás stojí biela ocelová hala s nápisom YIT a.s.

BratOS spol s.r.o.
Slovnaftská 19
821 05 Bratislava-Ružinov

Výpis z Obchodného registra

Kontaktný formulár