Informácia o opravách vozidiel po 1.1.2022_nový zákon č.106/2018 Z. z.

dňa 4.12.2021 bol v zbierke zákonov uverejnený nový zákon č.455/2021, ktorý dopĺňa a mení zákon č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Opravy vozidiel kategórie M1 + N1 po 1.1.2022

1. Po dopravnej nehode pri ktorej boli (aspoň 1) poškodené hlavné bezpečnostné prvky vozidla : deformačné zóny, systémy airbagov, zavesenie kolies, riadenie alebo brzdy je vozidlu automaticky bez akéhokoľvek administratívneho procesu pozastavená prevádzka.

2. Všetky dopravné nehody sú vedené v evidencii dopravných nehôd.

3. Pozastavenie prevádzky je platné po dobu 180 dní, pokiaľ vozidlo nebude opravené v autorizovanej alebo nezávislej opravovni a neabsolvuje STK, v opačnom prípade je nutné vozidlo dočasne vyradiť z evidencie.

4. Počas pozastavenia prevádzky vozidla nie je možné auto používať v cestnej premávke (s výnimkou cesty na STK po oprave vozidla)

5. Opravou vozidla musia byť opravené všetky bezpečnostné prvky vozidla

6. Opravovňa musí počas opravy spĺňať nasledovné podmienky:
a. Má prístup k informáciám o oprave vozidla podľa výrobcu
b. Používa požadované technické vybavenie
c. Opraví vozidlo podľa postupu výrobcu

7. Opravovňa po vykonaní opravy vozidla písomne potvrdí, že oprava vozidla bola vykonaná podľa zákona č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Po úspešnom absolvovaní STK je možné opäť plne užívať vozidlo v cestnej premávke.

u nás dostanete certifikát k oprave pre STK
Karosárske opravy

Po mnoho rokov vykonávame karosárske opravy a spolupracujeme s poisťovňami pri opravách poistných udalostí podľa štandardov výrobcov na úrovni autorizovaných servisov.

  • vykonávame opravy poistných udalostí bezhotovostne na krycí list a vybavíme všetky formality, vrátane obhliadky
  • máme vlastnú klampiarsku dielňu s rovnacou stolicou a vlastnú lakovňu, čo skracuje dobu opravy na minimum
  • používame originálne náhradné diely prípadne (na želanie zákazníka) kvalitatívne zhodné s originálmi
  • vykonávame kalkulácie poistných udalostí kalkulačným softwarom Audatex (používajú poisťovňe)
  • sme v certifikačnom procese pre Certifikované miesto opravy CMO
Online diagnostika koncernovým systémom pre Audi, Volkswagen a Škoda

Ako nezávislý partner vykonávame online diagnostiku koncernovým systémom ODIS s prístupom do koncernového systému s prostriedkami aké používa autorizovaný servis.

  •  kódovanie riadiacich jednotiek
  •  kódovanie imobilizéru a iných systémov
  • diagnostika na vozidlách v záruke s chránenou diagnostikou ako napr. VW Golf VIII (servisný interval sa dá nastaviť iba online)